THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Nghé ( 52 Tuổi )
Ninh Thuận

Con gái Tôi khai hoang diện tích đất hơn 20 ngàn mét vuông đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08/6/2011, sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân cấp giấy chứng nhận vào ngày 16/6/2011. Tôi muốn hỏi như sau:

 - Con Ông chuyển nhượng như vậy có hợp pháp không?

  - Nếu diện tích trên bởi một lý do nào mà nhà nước hay các cấp Tòa án tuyên xử phải thu hồi thì ông cũng như con ông có liên quan gì nữa không?

Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận

Theo nội dung ông hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông như sau:

Theo nội dung trình bày thì con ông được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác; đồng thời người nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

- Trường hợp thanh tra huyện có kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trái với quy định của pháp luật đất đai hoặc Tòa án nhân dân cùng cấp tuyên xử việc cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng trái pháp luật phải thu hồi đất thì con ông và những người có nghĩa vụ liên quan phải thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện hoặc theo bản án của Tòa án nhân dân cùng cấp.  

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản trả lời để Ông được biết./.